copyricht 2006 - 2019 © Dental lab De Bruycker BVBA        Privacy 
Dentaal lab De Bruycker BVBA 
Welcome uw partner in de esthetische tandheelkunde 
02 582 34 61
Productoverzicht
Prothesesamenstelling
KLASSE A
Afgewerkt en opgesteld volgens de regels van de biogeneopstelling +  certificaat verklaring van overeenstemming. 2 jaar garantie op breuk kunsthars
Hardgipsmodellen klasse IV, artex met faceboog, tanden Vivodent S DCL + molaren Ortotyp S DCL, Ivocap